• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Media

view all

รพ.กรุงเทพเตรียมความพร้อม Trauma Day ด้วยการให้ความรู้ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตจากอุบัติเหตุ บนท้องถนนในเทศกาลปีใหม่

จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เมื่อเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ละวินาทีที่ผ่านไปอาจหมายถึงชีวิต หรือความพิการ

Case

view all

ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน

คุณปริศนา ภู่นรินทร์ : เข้ารับผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน