สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ

 

อาการชา ร้าวลงขา ปวดกระดูก จะเป็นอัมพาตหรือไม่?
ทำอย่างไรจึงจะหาย ปวดกระดูก ปวดหลัง โรคกระดูกเสื่อม ปวดคอเรื้อรัง?
หมอนรองกระดูกเคลื่อนจำเป็นต้องผ่าตัดจริงหรือ?

สถาบันกระดูกสันหลังกรุงเทพเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สำหรับให้บริการการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านระงับปวดและ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง ครอบคลุมการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยเทคนิคการรักษาทั้งการผ่าตัดและการรักษาแบบไม่ผ่าตัด  เราเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้สมกับความมุ่งมั่นที่ว่า“Customized the Best Treatment of Individual Patient” พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล ลดการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ นอกจากนี้สถาบันกระดูกสันหลังยังเป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศัลยแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำมาถึงเทคนิคการผ่าตัดและการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดคอและหลังอย่างได้ผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI.
( Joint Commission International) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด พยาบาล เภสัชกร และโภชนากรที่ได้รับการอบรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง
โดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดด้านกระดูกสันหลัง

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ( Low back pain pathway)
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ มีการผสมผสานการรักษาด้วยเทคนิคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผ่าตัดแบบ DLIF / OLIF การผ่าตัดแบบ ALIF หรือการใช้ BMP (Bone Morphogenetic Proteins) ในการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง BMP คือ โปรตีนสังเคราะห์ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก (rhBMP-2) เริ่มทดลองใช้ในการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังตั้งแต่ ปลายปี 2001 ต่อมามีการผลิตและใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา

ปัจจุบันทางสถาบันฯ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ O-Arm เพื่อเข้ามาช่วยโฟกัสภาพเฉพาะจุด ทำให้การผ่าตัดสามารถมองเห็นแบบ 3 มิติ และทำงานร่วมกับเครื่องมอนิเตอร์ระบบประสาท IOM (Intraoperative Monitoring) ที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังขณะที่แพทย์ทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประสาท นับเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความมั่นใจให้การรักษามีความปลอดภัยมากขึ้น

 

รู้ลึก รู้จริง เรื่องโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท

เด่น     ด้วยการรักษาแบบองค์รวม โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งรักษาแบบผ่าตัดและรักษาแบบไม่ผ่าตัด

เน้น     การรักษาโดยเลือกเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นสิ่งสำคัญ

มาก    ด้วยประสบการณ์เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลังทุกรูปแบบ โดยทีมแพทย์สหสาขา

พร้อม  เป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

 

 


สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 20.00 .
ติดต่อสอบถาม โทร 1719
Email: info@bangkokhospital.com

สถานการณ์ของโรคกระดูกสันหลังในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ เราเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้สมกับความมุ่งมั่นที่ว่า“Customized the Best Treatment of Individual Patient” พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อลดการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ

สถาบันกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง รวมถึงเนื้องอกของกระดูกสันหลังทุกชนิด ทุกขั้นระยะของโรค ตั้งแต่การวินิจฉัยไปจนการรักษาซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างดีระหว่างทีมแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยประสาทศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา และวิสัญญีแพทย์ เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

 

การรักษาแบบองค์รวม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทำงานร่วมกันเป็นทีม ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งเอกซเรย์หรือสแกนเอ็มอาร์ไอเพื่อนำข้อมูลมาประมวลหาวิธีระงับความปวด (Pain Intervention) ซึ่งทำได้หลายวิธีตามขั้นตอนการรักษา เช่น ทานยาที่จำเพาะต่ออาการ นอนพัก การฉีดยาลดการอักเสบแบบตรงจุด ฯลฯ แต่ละขั้นตอนการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา แพทย์หาสาเหตุและรักษาอย่างเฉพาะเจาะจงจุด ช่วยให้คนไข้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดตามวิธีดั้งเดิม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง MIS SPINE แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ช่วยลดการทำลายกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ทำให้เสียเลือดน้อย มีอัตราการติดเชื้อต่ำ คนไข้ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วขึ้น ไม่ทำลายโครงสร้างกระดูกสันหลังปกติ เน้นเรื่องการรักษาความเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด อ่านรายละเอียด MIS SPINE แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว

 

 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกต้นคอเคลื่อนทับเส้นประสาท

 • การผ่าตัดขยายช่องทางเส้นประสาทระดับเอวแบบลามิเน็กโตมี่

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านผิวหนังด้านหลัง(PLIF)

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านผิวหนังด้านข้าง (Open-TLIF)

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านทางผิวหนังด้านข้างแบบแผลเล็ก(MIS-TLIF)

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านทางด้านข้างค่อนมาทางหน้า (OLIF)

 • การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวจากด้านหน้า โดยไม่ผ่านกล้ามเนื้อ (ALIF)
  เทคนิคการผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกทางด้านหน้า โดยไม่ทำลายกล้ามเนื้อหลัง (Anterior Lumbar Interbody Fusion : ALIF)
  สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ความผิดปกติของกระดูกสันหลังและเนื้องอกกระดูกสันหลัง

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยเทคนิค DLIF (ดี-ลิฟท์)
  เทคนิคการผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกแบบแผลเล็กข้างลำตัว (Direct Lateral Interbody Fusion : DLIF)
  เป็นเทคนิคใหม่ที่รักษาอาการโรคปวดหลัง ปวดขาจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคด
  มีจุดเด่นคือ ไม่เลาะทำลายกล้ามเนื้อหลัง เสียเลือดน้อย แผลเล็ก คนไข้ฟื้นตัวเร็ว

 • การรักษาโพรงสันหลังตีบแคบผ่านกล้องกล้องเอ็นโดสโคป

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง

 

การรักษาด้วยการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานสูงสุด “Gold Standard” สำหรับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

วิธีการรักษาที่ใช้การประมวลคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อสืบหาสาเหตุและระบุแหล่งกำเนิดของอาการปวดเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

การผ่าตัดแผลเล็ก ทำให้เสียเลือดน้อย มีอัตราการติดเชื้อต่ำ ทำให้คนไข้ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วขึ้น

ด้วยวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยทำงานที่จะต้องนั่ง หน้าคอมพิวเตอร์ และอาการเจ็บป่วยด้วยโรคปวดหลังเรื้อรัง ความผิดปกติโดยกำเนิด ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไม่มีความสุข

“โรคกระดูดคดในผู้สูงอาย” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบนอกจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมีสาเหตุเดียวกันคือความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะหมอนรองกระดูกของผู้สูงอายุโก่งผิดรูปทำให้เดินหลังแอ่นเดินเอียง

ปัจจุบันจึงมีการเอกซเรย์แบบเต็มตัวด้วยเครื่อง Biplane Imagine (EOS) ซึ่งให้ภาพเอกซเรย์กระดูกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม หรือ Global Balance

โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยสถานการณ์ของโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลังในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น แนะควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาแนวทางวินิจฉัยโรคได้อย่างตรงจุด ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว Biplane Imaging (EOS)

หลายคนคงเคยทรมานกับอาการปวดหลังร้าวลงขา ไปถึงน่องหรือหลังเท้าข้างใดข้างหนึ่ง บางคนเจ็บข้อพับเข่าด้านหลัง ปวดน่อง นิ้วเท้าชาหลังเล่นกีฬาแล้วเข้าใจผิดคิดว่ากล้ามเนื้ออักเสบ แต่เมื่อตรวจอย่างละเอียดด้วย MRI แล้วพบว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท แพทย์จะแนะนำให้ทานยา ทำกายภาพ หรือลดอาการปวดโดยไม่ผ่าตัด “อินเตอร์เวนชั่น”

เวลาหันศีรษะแล้วมีเสียงดังกร๊อบบริเวณคอ หรือมีอาการปวดคอ คอเกร็ง โดยจะปวดมากยิ่งขึ้น เมื่อขยับคอเคลื่อนไหวไปมา 

โรคกระดูกทับเส้น สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยอาการปวดหลัง ปวดขา และเดินได้ในระยะสั้นลงเรื่อยๆ ตามอาการที่เพิ่มมากขึ้น

ปวดหลังเรื้อรัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ ให้ความสำคัญในการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดแล้ว

เคยไหม? ปวดหนึบๆ บริเวณหลังและคอ จนทำให้พาลหงุดหงิดไปทั้งวัน อาการเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อาการที่ฟังแล้วชวนตกใจสำหรับทุกๆคน แต่จริงๆ แล้วสามารถรับมือได้ไม่ยาก

 

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพเผย 5 ปีแห่งความสำเร็จของการเลือกใช้เทคนิคผ่าตัดแผลเล็กสำหรับรักษา

โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยสถานการณ์ของโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลังในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น