สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ

"อาการชา ร้าวลงขา ปวดกระดูก จะเป็นอัมพาตหรือไม่?"

"ทำอย่างไรจึงจะหาย ปวดกระดูก ปวดหลัง โรคกระดูกเสื่อม ปวดคอเรื้อรัง?" 


"
หมอนรองกระดูกเคลื่อนจำเป็นต้องผ่าตัดจริงหรือ?"

 

รู้ลึก รู้จริง เรื่องโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท

เด่น     ด้วยการรักษาแบบองค์รวม โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งรักษาแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด

เน้น     การรักษาโดยเลือกเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นสิ่งสำคัญ

มาก    ด้วยประสบการณ์เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลังทุกรูปแบบ โดยทีมแพทย์สหสาขา

พร้อม  เป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

 


ศูนย์รวมการรักษากระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ

ประกอบด้วยทีมแพทย์หลากหลายสาขา อันได้แก่ ประสาทศัลยแพทย์ แพทย์ศัลยกรรมกระดูก แพทย์ประสาทวิทยา จิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เทคนิค ที่จะร่วมกันให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการรักษาอย่างดีที่สุด เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง ทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัด การรักษาแบบผ่าตัดในทุกรูปแบบ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวมและเฉพาะตัวให้กับผู้ป่วยแต่ละราย 

ศูนย์รวมการรักษากระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้จัดให้มีการบริการเพื่อการรักษาอาการผิดปกติทางกระดูกสันหลังอย่างครบวงจร
เรารู้ดีว่า กระดูกสันหลัง เป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่สำคัญที่ควบคุมทั้งแขน ขา และ อวัยวะภายในของร่างกาย รวมทั้งเป็นอวัยวะที่เป็นแกนกลางที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของอวัยวะอื่น ๆ ดังนั้นการตัดสินใจให้การรักษาจึงต้องการความพิถีพิถันและความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้โรคทางกระดูกสันหลังยังมีมากมายหลายโรคที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็นโรคของหมอนรองกระดูก อาการปวดกระดูก โรคของกล้ามเนื้อ โรคติดเชื้อ โรคเนื้องอกของกระดูกสันหลัง โรคของระบบประสาทไขสันหลัง รวมทั้งความผิดปกติแต่กำเนิด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลังที่มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ที่พร้อมจะให้บริการให้กับประชาชน เพื่อให้ตรงกับปณิธานที่เรายึดมั่นว่า “เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยของเรา”  


โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

 

หลายคนยังคงต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดกระดูกเรื้อรังของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดยมีอาการดังนี้

 1. ปวดหลังร้าวลงขาเวลานั่ง ยืน เดิน

 2. มีอาการชา ลงขา หรือหลังเท้า

 3. กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินเซ

 4. การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ - อุจจาระผิดปกติ

 

มีสาเหตุจากอะไร?

 1. เกิดจากการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูก ซึ่งพบได้ในกิจวัตรประจำวันที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การก้มตัว การยกของหนัก หรือการออกกำลังกาย

 2. การเสื่อมของหมอนรองกระดูกตามอายุ โรคกระดูกเสื่อม หรือการเสื่อมของหมอนรองกระดูกก่อนวัย สาเหตุจากการใช้งานกระดูกสันหลังหนักมากเกินไป ทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังแตกเคลื่อนจนกดทับเส้นประสาท ทำให้ปวดกระดูก

 

ทางเลือกในการรักษา

รักษาโดยไม่ผ่าตัด เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง หมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่มากนัก มีดังนี้

 • รับประทานยาระงับการอักเสบ

 • การทำกายภาพ

 • การฉีดยาลดการอักเสบที่เส้นประสาท

 

การรักษาด้วยการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง

 1. การผ่าตัดผ่านกล้องจุลศัลยกรรม (Microdiscectomy)
  เป็นการผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยใช้กล้อง Microscope ช่วยในการผ่าตัด ทำให้แผลมีขนาดเล็กประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร
  โดยมองผ่านกล้อง Microscope กำลังขยายสูง ทำให้มองเห็นเส้นประสาทและหมอนรองกระดูกที่ต้องการแก้ไขได้ชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่า นอกจากนี้แสงสว่างและการมองเห็นที่ชัดเจนผ่านกล้องจุลศัลยกรรมนี้ยังช่วยให้ศัลยแพทย์และผู้ช่วยทำงานประสานผ่านกล้องได้อย่างสองคล้องกัน และมองเห็นซอกมุมของการผ่าตัดได้เป็นอย่างดี

 2. การผ่าตัดแบบ Full Endoscopic Spinal Surgery 
  การผ่าตัดโดยกล้อง Endoscope (Full Endoscopic Lumbar Discectomy) เป็นการพัฒนาการผ่าตัดโดยเจาะและสอดกล้อง
  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 - 10 มิลลิเมตร และมีเลนส์ติดอยู่ส่วนปลายผ่านใยกล้ามเนื้อไปยังหมอนรองกระดูก ส่วนที่กดทับเส้นประสาทและใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องเข้าไปหยิบหมอนรองกระดูกที่แตกปลิ้ินนี้ออกได้โดยตรง ด้วยการมองเห็นที่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีเลือดออกและมีน้ำหล่อเลี้ยง ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ การบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและอวัยวะข้างเคียงน้อย เพราะแผลเล็กและเป็นการสอดกล้องผ่านกล้ามเนื้อ ทำให้ระยะฟื้นตัวสั้น ผู้ป่วยมีอาการเจ็บน้อย และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว


สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 20.00 .
ติดต่อสอบถาม โทร 1719
Email: info@bangkokhospital.com

ด้วยวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยทำงานที่จะต้องนั่ง หน้าคอมพิวเตอร์ และอาการเจ็บป่วยด้วยโรคปวดหลังเรื้อรัง ความผิดปกติโดยกำเนิด ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไม่มีความสุข

“โรคกระดูดคดในผู้สูงอาย” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบนอกจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมีสาเหตุเดียวกันคือความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะหมอนรองกระดูกของผู้สูงอายุโก่งผิดรูปทำให้เดินหลังแอ่นเดินเอียง

ปัจจุบันจึงมีการเอกซเรย์แบบเต็มตัวด้วยเครื่อง Biplane Imagine (EOS) ซึ่งให้ภาพเอกซเรย์กระดูกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม หรือ Global Balance

โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยสถานการณ์ของโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลังในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น แนะควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาแนวทางวินิจฉัยโรคได้อย่างตรงจุด ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว Biplane Imaging (EOS)

หลายคนคงเคยทรมานกับอาการปวดหลังร้าวลงขา ไปถึงน่องหรือหลังเท้าข้างใดข้างหนึ่ง บางคนเจ็บข้อพับเข่าด้านหลัง ปวดน่อง นิ้วเท้าชาหลังเล่นกีฬาแล้วเข้าใจผิดคิดว่ากล้ามเนื้ออักเสบ แต่เมื่อตรวจอย่างละเอียดด้วย MRI แล้วพบว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท แพทย์จะแนะนำให้ทานยา ทำกายภาพ หรือลดอาการปวดโดยไม่ผ่าตัด “อินเตอร์เวนชั่น”

เวลาหันศีรษะแล้วมีเสียงดังกร๊อบบริเวณคอ หรือมีอาการปวดคอ คอเกร็ง โดยจะปวดมากยิ่งขึ้น เมื่อขยับคอเคลื่อนไหวไปมา 

โรคกระดูกทับเส้น สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยอาการปวดหลัง ปวดขา และเดินได้ในระยะสั้นลงเรื่อยๆ ตามอาการที่เพิ่มมากขึ้น

ปวดหลังเรื้อรัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ ให้ความสำคัญในการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดแล้ว

เคยไหม? ปวดหนึบๆ บริเวณหลังและคอ จนทำให้พาลหงุดหงิดไปทั้งวัน อาการเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อาการที่ฟังแล้วชวนตกใจสำหรับทุกๆคน แต่จริงๆ แล้วสามารถรับมือได้ไม่ยาก

 

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพเผย 5 ปีแห่งความสำเร็จของการเลือกใช้เทคนิคผ่าตัดแผลเล็กสำหรับรักษา

โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยสถานการณ์ของโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลังในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น