ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ บริการให้คำปรึกษา รักษา และดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลคุณอย่างครบทุกด้าน ด้วยทางเลือกการรักษาทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมสาขาดังต่อไปนี้

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกรุงเทพ มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่า
ให้การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาทุกชนิด สามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในบุคคลทั่วไปและนักกีฬาระดับชาติ

  • เท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle)

ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ให้บริการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บปวดจากปัญหาเอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก หรือแม้กระทั่งปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเท้าและส้นเท้า

  • มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ ( Hand Wrist Arm Elbow and Shoulder)

เราดูแลครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ ทั้งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรื้อรังทางมือ และแขน ข้อมือ ข้อศอกและหัวไหล่ รักษาหัวไหล่หลุด เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ข้อต่อบริเวณหัวไหล่บวมและอักเสบ กระดูกแตกหัก ข้ออักเสบ ทีมศัลยแพทย์ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยการกินยา การฉีดยาเพื่อลดความปวด มีโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ ให้บริการดูแลปัญหากระดูกสันหลังในทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการรักษาแบบผ่าตัดแผลเล็กและการรักษาโดยไม่ผ่าตัด ด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

อาการเจ็บปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า ขาโก่ง ขากาง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอเหยียดไม่สุด ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก อาการเหล่านี้คือสัญญาณของโรคข้อสะโพกและข้อเข่าที่สร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ทีมแพทย์ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ได้รับการฝึกฝนจากต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบ “เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ใน 24 ชม.” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพของศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ ให้การรักษาและดูแลผู้ทีมีกระดูกหักแบบซับซ้อนและรุนแรง หรือการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป

  • ออโธปิดิกส์ในเด็ก (Pediatrics orthopedic)

ทีมแพทย์ออโธปิดิกส์เด็กร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้รับบริการที่เป็นเด็ก โดยคำนึงถึงภาวะทางอารมณ์และสังคม บริการดูแลกระดูกสันหลังโก่งในเด็ก กระดูกแขน ขาสั้นผิดปกติ เท้าปุก โรคระบบกล้ามเนื้อและประสาทในเด็ก

  • มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Oncology)

ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับเนื้องอก  ให้บริการรักษามะเร็งของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมะเร็งโดยเฉพาะ เพื่อการรักษาอย่างครบถ้วน

  • กระดูกพรุน (Osteoporosis)

ทีมแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทาง พร้อมให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ทีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ พร้อมให้บริการดูแล รักษาและวางแผนการรักษาด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในผู้ใหญ่และวัยเด็ก

 ปรึกษาปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ที่ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร D (บริเวณลานเปียโน) โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000 หรือ โทร. 1719

 

ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่สามารถให้การวินิจฉัย การรักษา ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกที่กระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและชนิดร้ายแรง

กระดูกของคนเรามักจะเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบผิด ๆ จะเป็นตัวเร่งช่วยให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้น

ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ   มีความชำนาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า ทำให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

โรคกระดูกและข้อในเด็กซึ่งพบหลายโรค หากทำการวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดและให้การรักษาทันทีที่ได้รับการวินิจฉัย จะทำให้มีโอกาสหายจากโรคสูง และอาจไม่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด

ออกกำลังในน้ำให้ข้อแข็งแรง

เครื่องตรวจ DXA Scan เป็นเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานต่ำ 2 พลังงานในการตรวจ  ผู้รับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีน้อย 

พ่อแม่ของเด็กทารกที่เป็นเท้าปุก (Clubfoot) ควรได้รับการ เน้นย้ำจากแพทย์ว่า ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกด้องโดยแพทย์ที่มีความชำนาญ เด็กจะหายกลับมามีเท้าที่ปกติ สามารถใช้งานได้เช่นเท้าปกติทั่วไป ไม่เป็นปมด้อยของเด็กอีกต่อไป

6 ปัญหาเท้าผิดรูปในเด็กเล็ก

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

Thursday, May 12 , 2016 | Viewer: 934

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

รองเท้าส้นสูง

Friday, May 6 , 2016 | Viewer: 536

เรื่องความสูงของส้นรองเท้านั้นมีหลายคนเขียนไว้แตกต่างกัน บางท่านก็แบ่งเพศว่า ชายสูงไม่เกิน 3.5 ซม. หญิงสูงไม่เกิน 4.5 ซม.       

มือชา

Friday, May 6 , 2016 | Viewer: 701

การกดทับเส้นประสาทที่ฝ่ามือจะทำให้มีอาการปวดมือ และ ปวดร้าวขึ้นไปที่แขน มักจะมีอาการชาที่นิ้วมือ โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และบางส่วนของนิ้วนาง  ตามแนวของเส้นประสาท

บัญญัติ 10 ประการโรคกระดูกพรุน ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุน

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ของการเกิดโรคกระดูกพรุน การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน ที่ถูกวิธี ได้ที่นี่

ข้อเท้าแพลง (ankle sprain) เป็นอุบัติเหตุที่ขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อเท้าแพลงนั้นก็มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุรอบตัว การออกกำลังกาย เป็นต้น

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

Thursday, November 26 , 2015 | Viewer: 18032

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

เท้าผิดรูปในเด็ก

Thursday, November 26 , 2015 | Viewer: 4288

เท้าผิดรูปในเด็ก

6 ปัญหาเท้าผิดรูปในเด็กเล็ก

เกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง หักง่าย พบบ่อยบริเวณข้อมือ กระดูกสันหลัง