ศูนย์จักษุกรุงเทพ

 

ศูนย์ตาโรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทั่วไป วัดสายตาประกอบแว่น และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

 • โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)
 • โรคต้อหิน
 • โรคทางจอประสาทตา
 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน (ม่านตาอักเสบ)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคตาในเด็กและตาเข
 • ประสาทจักษุ (โรคทางตาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท)
 • โรคตาต้อทุกชนิด

ศูนย์ตาโรงพยาบาลกรุงเทพ มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

 • เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)
 • เครื่องวิเคราะห์เซลล์กระจกตาชั้นใน (Endothelial cell count)
 • เครื่องวัดความหนากระจกตา (Pachymeter)
 • เครื่องวัดความโค้งกระจกตาแบบละเอียด (Corneal topography)
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า (Anterior segment optical coherence tomography)
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Optical coherence tomography)
 • เครื่องตรวจลานสายตา (Computerized static perimetry)
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา (Nonmydriatic fundus photography)
 • เครื่องเลเซอร์ต้อหิน (Selective laser trabeculoplasty and Yag laser peripheral iridotomy)
 • เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag laser capsulotomy)
 • เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser panretinal photocoagulation)
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอตาด้วย fluorescein และ indocyanine green
 • เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ
 • เครื่องเลเซอร์ photodynamic therapy สำหรับรักษาโรคจอตาเสื่อม จุดภาพชัดบวมน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์จักษุกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719
Email: bmcintermed@bangkokhospital.com

 

 

 

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับต้อหิน

การรักษาโรคต้อหิน

Tuesday, March 7 , 2017 | Viewer: 1959

การรักษาโรคต้อหินสิ่งที่สำคัญคือ ถ้าเราตรวจพบยิ่งเร็วก็จะสามารถรักษาการมองเห็นไว้กับเราได้นานขึ้น ถ้าพบว่าเป็นต้อหินจะต้องได้รับการตรวจรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

เพราะต้อหินคือหนึ่งในปัญหาดวงตาที่พบมาก ดังนั้นการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นและใส่ใจดูแลดวงตาอยู่เสมอ ย่อมช่วยให้การมองเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกช่วงวัย

ต้อหิน (Glaucoma) เป็นโรคของดวงตาที่เกิดจากการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงตาอุดตัน ทำให้ความดันในลูกตาสูงผิดปกติ จนทำลายขั้วประสาทตา หากไม่ทำการรักษาจะทำให้ลานสายตาค่อย ๆ แคบลง จนตาบอดได้ในที่สุด