ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ

 

ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว ด้วยคำแนะนำเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีจากกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย…เติบโตอย่างมั่นใจ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ยั่งยืน
ศูนย์กุมารเวชให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ประกอบด้วย

การตรวจรักษาทั่วไป  

  • บริการตรวจรักษาเพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และให้สุขศึกษาโดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา เช่น กุมารเวชระบบทางเดินอาหาร  ระบบหายใจ  โรคหัวใจ ระบบประสาทและสมองเด็ก จิตเวช ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ โรคเลือด มะเร็งเด็ก
  • พัฒนาการเด็ก การแก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต (CDNC)

 

บริการที่โดดเด่น

  • การรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง
  • ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด 
  • โปรแกรมการฉีดวัคซีนตามวัย
  • การให้บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing
  • การรักษาด้วยอ๊อกซิเจนแรงดันสูงในเด็กออทิสติก  ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์

 

บทความศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0-2310-3006  ,0-2755-1006  หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0-2755-1098 
Email: BMCPed@bgh.co.th