ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ


ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วยไต และท่อไต 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

 

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะได้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อม รวมถึงการตรวจพิเศษ และแยกออกเป็นสาขา ดังนี้

 •  ระบบประสาท
 • กระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • อวัยวะเพศสืบพันธุ์หญิงและชาย
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก
 • รักษาโรคนิ่ว
 • เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา
 • ผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ผ่าตัดแปลงเพศ

 

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้การรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเต็มรูบแบบ โดยอาการของโรครวมถึง

 

 •  โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
 • โรคปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก
 • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท
 • โรคไขสันหลัง
 • โรคต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคนิ่ว โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ
 • โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย
 • โรคปัญหาทางเพศในผู้ชาย

   

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ ได้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ ที่ทันสมัยพร้อมมูล รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาท กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ ทั้งนี้รับบริการการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา นอกจากนี้ ยังมีบริการ การรักษาโรคนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่ว ที่ทันสมัย การผ่าตัดแปลงเพศ และการผ่าตัดเปลี่ยนไต

 

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ หรือศูนย์ยูโรวิทยา

 1. คลินิกปัสสาวะเล็ดลาด

  • โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออกเพศหญิงโดยเฉพาะอายุ 30-40 ปีขึ้นไปหลังคลอดบุตร 2-3 คนแล้ว

  • ปัสสาวะที่นอนในเด็ก 4-5 ขวบ

  • โรคทางเดินปัสสาวะผิดปกติ จากปัญหาระบบประสาท โรคไขสันหลัง

 2. คลินิกต่อมลูกหมาก

  • โรคต่อมลูกหมากโต รักษาโดยกรีนไลท์ พีวีพี เลเซอร์

 3. คลินิกโรคนิ่ว

  • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว

 4. คลินิกเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ

  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาโดยผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี่ โดยนพ.กุลวัต ประเสริฐสุนทราศัย ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

 5. คลินิกทางเดินปัสสาวะและโรคทั่วไป

  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธ์

  • โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย, กระเพาะปัสสาวะอักเสบในหญิง

 6. คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men’s Health Clinic) 

  • ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) เมื่อย่างเข้าวัยทอง หรือสูงอายุ โดยเฉพาะ 50-60 ปีขึ้นไป

  • การผ่าตัดเปลี่ยนขนาด

 7. คลินิกโรคไต และผ่าตัดเปลี่ยนไต

  • โรคไตวายเรื้อรัง รักษา รักษาโดยการล้างไต (ไตเทียม) ล้างท้อง และการผ่าตัดเปลี่ยนไต

 

บทความศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 02-310-3009 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospitsl.com