แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพกระดูกสันหลัง

Copy

แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพกระดูกสันหลัง

การดูแลสุขภาพเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และทำกิจกรรมอย่างมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนั้น ทำได้ไม่ยาก นอกจากการทานอาหารครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้ว ควรหมั่นสังเกตุความผิดปกติของร่างกาย เพราะการรู้ก่อนเราย่อมสามารถป้องกัน หรือชะลอโรคต่างๆ ได้

แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพกระดูกสันหลัง

  • ตรวจกระดูกสันหลังส่วนคอ MRI C-Spine หรือกระดูกสันหลังส่วนเอว MRI L-Spine  ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จุดละ 14,200 บาท* 
  • การฉีดยาระงับการอักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง (OPD) ราคา 27,500 บาท (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน)*  
  • แพคเกจผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก ราคาเหมาจ่าย 265,000 บาท*  
ติดต่อ สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และอุปกรณ์พิเศษ / กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร.1719 โดยแสดงบัตรนี้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย  / เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาโดยแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น / โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า