แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพสมอง และระบบประสาท

Copy

แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพสมอง และระบบประสาท

การดูแลสุขภาพเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และทำกิจกรรมอย่างมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนั้น ทำได้ไม่ยาก นอกจากการทานอาหารครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้ว ควรหมั่นสังเกตุความผิดปกติของร่างกาย เพราะการรู้ก่อนเราย่อมสามารถป้องกัน หรือชะลอโรคต่างๆ ได้

แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพสมอง และระบบประสาท

  • ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ด้วยชุดตรวจ Carotid Duplex เพื่อหาความผิดปกติของหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง ราคา 4,200 บาท**  รวมค่าแพทย์แปรผล Carotid  
  • ตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ราคา 3,700 – 18,000 บาท*  
  • แพคเกจตรวจหาความผิดปกติของสมอง ส่วนที่สร้างสารโดปามีเพื่อแยกโรคพาร์กินสันแท้หรือเทียม ด้วยเทคโนโลยี PET Brain F-DOPA  ราคา 43,000 บาท*  
  • แพคเกจผ่าตัดฝังไมโครชิปกระตุ้นสมองส่วนลึกรักษาโรคพาร์กินสัน ด้วยเทคโนโลยี Deep Brain Stimulation : DBS Therapy ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาช่วยบรรเทาอาการในผู้ป่วยพาร์กินสันมากกว่าหนึ่งแสนรายทั่วโลก และตลอด 10 ปีของทีมแพทย์ผ่าตัดพาร์กินสัน รพ.กรุงเทพช่วยให้ผู้ป่วยลดการใช้ยา คุมการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้
  • การฉีดยาระงับปวดที่เส้นประสาทหลังศีรษะ Occipital Nerve Block ช่วยลดการทานยา ความถี่ และความรุนแรงของอาการปวดศีรษะขั้นรุนแรงแบบเฉียบพลันลงได้
  • แพคเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ Sleep Lab  ราคา 16,500 บาท*  
ติดต่อ ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และอุปกรณ์พิเศษ / กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร.1719 โดยแสดงบัตรนี้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย  / เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาโดยแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น / โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า