แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพกระดูก ข้อเข่า และข้อสะโพก

Copy

แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพกระดูก ข้อเข่า และข้อสะโพก

การดูแลสุขภาพเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และทำกิจกรรมอย่างมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนั้น ทำได้ไม่ยาก นอกจากการทานอาหารครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้ว ควรหมั่นสังเกตุความผิดปกติของร่างกาย เพราะการรู้ก่อนเราย่อมสามารถป้องกัน หรือชะลอโรคต่างๆ ได้

แพคเกจตรวจรักษาสุขภาพกระดูก ข้อเข่า และข้อสะโพก

  • ตรวจข้อเข่าหรือข้อไหล่ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Knee/Shoulder   จุดละ 14,200 บาท*  
  • ตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน ด้วยการตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก Bone Mineral Density (BMD) บริเวณกระดูกสันหลังช่วงเอวและกระดูกสะโพก ราคา 4,020 บาท**  
  • แพคเกจส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ Arthroscope Shoulder  Acromioplasty without Rotator cuff repair 1 side  ราคาเหมาจ่าย 234,000 บาท** (ไม่รวมอุปกรณ์พิเศษ) 
  • แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือข้อสะโพก 1 ข้าง Total Knee or Hip Replacement 1 side ราคาเหมาจ่าย 240,000 บาท** (ไม่รวมข้อเทียม)  
ติดต่อ ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ ศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพกกรุงเทพ และ BASEM สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และอุปกรณ์พิเศษ / กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร.1719 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย  / เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาโดยแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น / โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันนี้ - 31 ธ.ค. 2558