Privilege Health Program

Copy

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างตรงจุด โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ


ทำไมเราควรไปตรวจสุขภาพ

ทั้งๆ ที่ร่างกายยังแข็งแรงดี?

 • เป็นการคัดกรองกลุ่มผู้ยังไม่มีอาการและไม่มีประวัติเจ็บป่วย เพื่อค้นหาความผิดปกติในระยะแรกเริ่ม เพื่อรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการรักษาหากตรวจพบความผิดในระยะแรก
 • ติดตามผลในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม เพื่อการรักษา ควบคุมอาการ และตรวจหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งคัดกรองโรคใหม่ร่วมกับโรคเดิม
 • เพิ่มความตระหนักในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

 1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย
  กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดทางการตลาดอื่นๆ ได้
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าห้องพักและค่ารถ Limousine ซึ่งเป็นบริการเพิ่ม ผู้รับบริการต้องชำระตามราคาที่กำหนด
 6. สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
 7. สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ และ ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (IMS)
 8. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

 

Privilege Technology

 

 • 256-Slice Multi-Detector CT Scan เทคโนโลยีตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

สำหรับผู้ที่มีอาการของโรคเลือดหัวใจตีบ และมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่า 70 ครั้งต่อนาที หรือจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ภาพที่ได้มีความละเอียดสูงจนสามารถตรวจปริมาณการสะสมของหินปูนในผนังหลอดเลือดและความผิดปกติของหลอดเลือดได้ในคราวเดียวกัน ใช้เวลาตรวจเร็ว ตรงจุด

 • Digital Mammogram and Ultrasound ค้นหามะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มอย่างแม่นยำและปลอดภัย

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิง ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น หรือระยะก่อนลุกลามเพื่อเพิ่มอัตราการรักษาให้หาย การตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมเป็นเทคโนโลยีการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ คล้ายกับการตรวจเอกซเรย์ แต่ใช้ปริมาณรังสีการตรวจน้อยกว่า 30-60% สามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างละเอียดตั้งแต่ขนาดเล็กเพียง 0.1-1 ซม.ทำให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และรวดเร็วมากขึ้น

 • MRI & MRA Brain เทคโนโลยีตรวจสมองและหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยเครื่อง MRI Brain (Magnetic Resonance Imaging) และ MRA Brain (Magnetic Resonance Angiography) เป็นการตรวจวินิจฉัยและแยกโรคเพื่อหาความผิดปกติของสมอง เส้นเลือดสมองตีบ/โป่งพอง หรือแตก เนื้องอกในสมอง หรือบางสาเหตุของอาการลมชัก ปลอดภัย รวดเร็ว และตรงจุด

 • Gastro-Colonoscopy เทคโนโลยีส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

เป็นการส่องกล้องตรวจดูลักษณะของทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ ไส้ตรงและทวารหนัก โดยใช้กล้องชนิดอ่อนที่มีขนาดเล็กสามารถโค้งงอได้ ให้ผลการตรวจได้ตรงจุด เพื่อวินิจฉัย รักษาและติดตามอาการผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้อง กลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บ กรดไหลย้อน อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีมูกหรือเลือด ถ่ายอุจจาระผิดปกติ ท้องผูกหรือท้องเสีย มีไข้หรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ตรวจเพื่อหามะเร็งระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติออกมาตรวจได้ทันที และมีความปลอดภัยสูง