พญ. จุลี จตุวรพัฒน์ | โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา : 
     Advanced & Caring
Dr.
 • ชำนาญพิเศษ:
 • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (เบาหวาน),
 • เฉพาะทาง:
 • เพศ:
 • Facility
 • Bangkok Hospital
 • นัดหมาย
 • ปรึกษาแพทย์


ตารางออกตรวจ

 • จ.
 • 09:00 - 12:00
 • อ.
 • 09:00 - 12:00
 • พ.
 • 09:00 - 12:00
 • พฤ
 • 09:00 - 12:00
 • ศ.
 • 09:00 - 12:00

การศึกษา

 • 2543
 • Fellow in Endocrinology & Metabolism โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2539
 • Fellowship in Clinical Nutrition & Biochemical Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2533
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2531
 • แพทย์ศาสต์บัณฑิต Perpetual Help College of Medicineฟิลิปปินส์

อาการและการรักษา
Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS

Bangkok Hospital Located at 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd, Bangkok, 10310. Thailand. Phone: +66 2310-3000.